wfośigw

WFOŚiGW w Katowicach uruchomił pilotażowy program o nazwie „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, w którego ramach udzielane będą dotacje na wymianę źródła ciepła, instalację pompy ciepła i/lub kolektorów słonecznych i prace termomodernizacyjne. Dla mieszkańców woj. śląskiego jest to idealne rozwiązanie umożliwiające zamianę starego pieca na nowoczesną, „czystą” i tanią w eksploatacji pompę ciepła, na którą można uzyskać nawet 12 500zł!

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:

  • 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła,
  • 15 % w pozostałych przypadkach,

lecz nie więcej niż:

 Zakres rzeczowy Maksymalne dofinansowanie, zł
 Źródło ciepła  1.1 Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 4.500
 1.2 Kocioł gazowy 3.000
 1.3 Kocioł olejowy 3.000
 1.4 Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012 4.500
 1.5 Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej 2.000
 1.6 Powietrzna pompa ciepła 7.500
 1.7 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) 12.500
 Instalacje  2.1 Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark” 2.250
 Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r.
 Termomodernizacja  3.1. Docieplenie ścian 3.750
 3.2. Docieplenie stropodachów i dachów 2.250
 3.3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 3.000
 Instalacje  3.4 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 3.000

źródło

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

Zapraszamy wszystkie osoby z terenu województwa śląskiego zainteresowane montażem lub wymianą systemu grzewczego do kontaktu i składania zapytań. Doradzimy najkorzystniejsze rozwiązanie.

Masz pytanie dotyczące pomp ciepła, kotłów gazowych, wentylacji, czy systemów grzewczych zadzwoń lub prześlij e-maila: biuro@komfo.pl

Nasze instalacje można oglądać w zakładce: Nasze realizacje.