zasada_dzialania_wymiennik_cieplaŻeby wytłumaczyć działanie pompy ciepła, najlepiej zacząć od kuchni, a dokładniej – lodówki. Pobiera ona z produktów żywnościowych ich wewnętrzne ciepło i oddaje je na zewnątrz do pomieszczenia.

Pompy ciepła nie różnią się niczym, pod względem zasady działania od lodówki, niczym! – nic nie jest odwrócone, przemiany termodynamiczne i podstawowe elementy konstrukcyjne w obu urządzeniach są identyczne.

Jedyna różnica między nimi to efekty ich pracy, a co za tym idzie – zastosowanie. Lodówka ma dobrze chłodzić produkty spożywcze, a efektem ubocznym jej pracy jest ogrzewanie pomieszczenia.

Pompa ciepła natomiast ma grzać budynek. Jest ona urządzeniem które pozwala na transport ciepła ze strefy o niższej temperaturze do strefy o temperaturze wyższej. Energia w postaci ciepła jest pobierana z dolnego źródła , którym może być grunt, woda lub powietrze i jest kierowana na wymiennik ciepła tzw. parownik.

zasada_dzialania_copeland_scroll Energia z dolnego źródła ogrzewa czynnik chłodniczy krążący w pompie ciepła (czynnik chłodniczy ma właściwości termodynamiczne, które umożliwią mu, dzięki zmianie ciśnienia i stanu skupienia, transport energii na wyższy poziom temperatury). Odparowany czynnik dostaje się na sprężarkę, gdzie zostaje zwiększone jego ciśnienie i temperatura.

Przepływając przez kolejny wymiennik ciepła, tzw. skraplacz- oddaje energię do górnego źródła, czyli systemu grzewczego w budynku. Ochładzając się ulega skropleniu i w stanie ciekłym, dopływa do zaworu rozprężnego, gdzie zmniejsza się jego ciśnienie, dzięki czemu znowu przechodzi do fazy gazowej.

W ten sposób energia jest transportowana do urządzeń grzewczych w budynku. Oto cała tajemnica – tak łatwo można ogrzewać za pomocą pomp ciepła.

zasada_dzialania_schemat