Oferowane przez Nas urządzenia pochodzą od wiodących producentów branży grzewczej, cechuje je najwyższa jakość wykonania potwierdzona certyfikatem Europejskiej Agencji Pomp Ciepła.
Każda instalacja jest dla Nas indywidualnym rozwiązaniem i jest poprzedzona określeniem zapotrzebowania na ciepło, określeniem dodatkowych wymagań stawianych projektowanej instalacji oraz wizytą na placu budowy.

Pompa ciepła – zasada działania:

Żeby wytłumaczyć działanie pompy ciepła, najlepiej zacząć od kuchni, a dokładniej – lodówki. Pobiera ona z produktów żywnościowych ich wewnętrzne ciepło i oddaje je na zewnątrz do pomieszczenia.

Pompy ciepła nie różnią się niczym, pod względem zasady działania od lodówki, niczym! – nic nie jest odwrócone, przemiany termodynamiczne i podstawowe elementy konstrukcyjne w obu urządzeniach są identyczne.

więcej

Dolne źródła ciepła:

Coraz częściej w przypadku nowych inwestycji, czy też potrzeby modernizacji systemów grzewczych bierzemy pod uwagę wykorzystanie nowych technologii, korzystających ze źródeł energii odnawialnej. Możliwość taką dają nam pompy ciepła, aby mogły sprostać oczekiwaniom, jakie im stawiamy i działać z możliwie najwyższą efektywnością, należy bardzo dokładnie rozważyć, jaki typ pompy będzie właściwy dla naszej inwestycji, jest to zależne od tego skąd czerpać będzie energię.

Każde z dolnych źródeł ciepła ma swoje zalety, jeśli źródłem ciepła będzie woda zyskujemy: stabilną temperaturę i najwyższe osiągane wskaźniki COP, w przypadku powietrza zyskujemy: niższe koszty inwestycyjne, małe wymagania przestrzenne i ogólną dostępność dolnego źródła, natomiast gdy dolnym źródłem ciepła jest grunt: przewidywalność kosztów, wysokie COP i niski poziom hałasu.

więcej