Sposób na trującego sąsiada

wpis w: Artykuły | 0

żródło: plus.google.com/112010538761071795558

Choć w ostatnim czasie sporo mówi się o Smogu i konsekwencjach niskiej emisji nadal bardzo widoczny i odczuwalny jest problem palenia „byle czym”. Nierzadko, choć sami jesteśmy świadomi szkodliwości palenia śmieci w piecach, to na horyzoncie pojawia się wspaniałomyślny sąsiad, który cały problem ma w głębokim poważaniu.
Co tam środowisko jeśli palenie śmieci jest ekonomicznie opłacalne…

Takie rozumowanie jest bardzo krótkowzroczne i egoistyczne.

Pomimo wielu akcji informacyjnych i planowanych różnorodnych kontroli (straży miejskiej, a nawet drony) problem puszczania wszystkiego z dymem będzie aktualny trwale- bo problemem jest głównie mentalność ludzi. Część osób powie, że jest to też kwestia portfela, bo ludzie nie mają pieniędzy na opał, bo leki są drogie, bo jeść trzeba itp. itd. Jeśli leki są drogie, a ktoś pali byle czym, to automatycznie zatruwa siebie i innych- i tak koło się zamyka… Przy spalaniu śmieci podajemy -Naszym najbliższym, sąsiadom jak i zupełnie przypadkowym osobom, które znalazły się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze- dawkę rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Sami faszerujemy się takimi smakołykami:

  • dwutlenek siarki SO2
  • tlenek węgla CO
  • tlenki azotu NO
  • amoniak NH3
  • pył zawieszony (całkowity – TSP oraz frakcje drobne: PM10 i PM2,5)
  • metale ciężkie: kadm, rtęć i ołów oraz arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel
  • niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO) – prekursory ozonu
  • trwałe zanieczyszczenia organiczne – TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle (PCDD/F), heksachlorobenzen (HCB) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren).

Co zrobić z trującym sąsiadem?

Możliwe jest kilka rozwiązań bardziej lub mniej drastycznych.
Najpierw te mniej dyplomatyczne:
Zgłoszenie procederu do straży miejskiej lub policji

Często słyszymy opinię, iż Straż Miejska jest niepotrzebna, bo zajmuje się jedynie zakładaniem blokad na koła i ustawianiem fotoradarów (choć to na ten moment nieco nieaktualne).
Dokonanie zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów powinno spowodować dokonanie kontroli u trującego sąsiada. Podstawą prawną takiej kontroli jest USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach, Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08.

Czasem osoby zgłaszające obawiają się, że ich dane zostaną ujawnione, a pozorna przyjaźń z trującym sąsiadem ulegnie radykalnej zmianie.

Jeśli w danej miejscowości nie występują organy Straży Miejskiej możliwe jest zgłoszenie sprawy na policje- na podstawie Ustawy z dnia z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. 2001 nr 106 poz. 1148.

Metody pokojowe

Jednym z rozwiązań jest szczere przedstawienie problemu sąsiadowi.

Pomocna może okazać się butelka wody rozmownej, która pozwoli łatwiej przekazać wszystkie sporne kwestie i może w niektórych przypadkach da pożądany efekt.

Bardzo ciekawym pomysłem dającym wiele do myślenia jest akcja „Nie truj sąsiada” czyli projekt Gmina z dobrą energią.

Poniżej prezentujemy bardzo ciekawy spot:

Zatem zachęcamy wszystkich by pierwszym krokiem w walce z trującym sąsiadem było właśnie takie delikatne zwrócenie uwagi na problem jaki powoduje.
źródło: http://gminazenergia.pl/files/2016-12/zawieszki1.png

Warto raz, a nawet kilka razy dać do zrozumienia sąsiadowi, że nie Jego zachowanie jest nieodpowiednie.

 

Jeśli to nie przyniesie pożądanego rezultatu należy podjąć bardziej radykalne działania i już bez skrupułów zgłosić sprawę odpowiednim służbom.

 

Nawet jeżeli sam nie spalasz śmieci, to wiedząc że taka sytuacja ma miejsce jesteś poniekąd współwinny,

Pamiętaj!

Problem Smogu zaczyna się u Ciebie w domu!

Komentarze zostały wyłączone.